Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

στον Γιώργο Μ.

Θέατρο λένε πως είναι
ο πολύπαθος μας βίος
πως φοράμε πάντα μάσκα
κι “εμείς”είμαστε σπανίως
Συνεχίστε την ανάγνωση Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ