ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΗΜEΡΟΛΟΓΙΟ, ΤEΤΑΡΤΗ 22.2.1967

Βρισκόμουνα μέσα στο θάλαμο, θαλαμοφίλακας Και καθόμουνα και σιζιτούσα
μαζί με τον Γεωργού ο οποίος την είχε σκάση από την εκπέδευσι,
Το θέμα της σιζίτησεος, ήτανε για το προϊπολογισμό του Κράτους και το πότε
απολυόμαστε. Συνεχίστε την ανάγνωση ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΗΜEΡΟΛΟΓΙΟ, ΤEΤΑΡΤΗ 22.2.1967