ΠΑΡΟΙΜΙEΣ ΤΗΣ ΚΡHΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Κρήτη:
Όπου κράζουνε πολλοί πετεινοί αργεί να ξημερώσει

Πόντος: Συνεχίστε την ανάγνωση ΠΑΡΟΙΜΙEΣ ΤΗΣ ΚΡHΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ