ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, EΚΔHΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛEΙΟ 17.4.2010

Μας αρέσει ο ποιητής και γι αυτό αντιγράφουμε προσεκτικά:

Ενημέρωση – Πρόσκληση, της Ένωσης Φιλολόγων Ηρακλείου
 
Αφιέρωμα
στον ποιητή Μιχάλη Γκανά

Φωτογραφία από το διαδίκτυο-

Παρουσίαση

Νίκη Τρουλλινού, πεζογράφος:
” μπροστά σε μανιασμένη θάλασσα,
ο δωρικός του λόγος…”

Συνεχίστε την ανάγνωση ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, EΚΔHΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛEΙΟ 17.4.2010