ΜΕΡEΣ ΤΟΥ 85 (7-6-1985)

ualorh-0064

 


Μια μικρή ηρακλειώτικη συντροφιά, χαζολογούσε στο γνωστό μπαρ του κ.Κωνσταντίνου Χιωτέλη. Συνεχίστε την ανάγνωση ΜΕΡEΣ ΤΟΥ 85 (7-6-1985)